VERKSAMHETSOMRÅDEN

Byggentreprenad – Jag har 7 års erfarenhet av tvister inom byggentreprenad och har upprättat många avtal i branschen.

Allmän avtalsrätt – Jag har skrivit en lång rad av kontrakt inom de flesta juridiska områden och mina juridiska mallar används på Företagande.se, en känd svensk företagsorganisation.

Skatterätt och bokföring – Jag profilerade mig som skattejurist under studierna under 1,5 års fördjupning i nationell och internationell skatterätt. Därefter har jag jobbat för Volvos förra skattechef på Skattepunkten AB, huvudsakligen med bokföring men även med skattejuridiska utredningar och har för närvarande hand om deras nyhetsbrev inom skatterätt.

Allmänjuridisk praktik – De flesta juridiska områden har någon gång stått på mitt bord. Jag har bred erfarenhet och kan hjälpa mina klienter inom alla juridiska områden vid behov.