Samarbetspartners / Collaborators

Jag har ett kontinuerligt samarbete med Företagande.se genom att skriva artiklar inom diverse juridiska områden och regelbundet upprätta nyhetsbrev inom skatterätt.

Jag har ett samarbete med Skattepunkten AB. Jag skriver deras nyhetsbrev inom skatterätt som publiceras i deras blogg och skickas ut till abonnenter som har registrerat sig på sajten www.skatter.se, ett känt bloggforum.

English translation

I have a continual cooperation with Foretagande.se where I write articles in different legal areas and I regularly write their newsletters in tax law.

I have a cooperation with Skattepunkten AB. I write their newsletters in tax law that are published in their blog and sent out to their subscribers that have registered at the site www.skatter.se, a famous blogforum.