Samarbetspartners / Collaborators

Jag har ett kontinuerligt samarbete med Företagande.se genom att skriva artiklar inom diverse juridiska områden och regelbundet upprätta nyhetsbrev inom skatterätt.

Jag har ett samarbete med Skattepunkten AB. Jag skriver deras nyhetsbrev inom skatterätt som publiceras i deras blogg och skickas ut till abonnenter som har registrerat sig på sajten www.skatter.se, ett känt bloggforum.

English translation

I have a continual cooperation with Foretagande.se where I write articles in different legal areas and I regularly write their newsletters in tax law. 

I have a cooperation with Skattepunkten AB. I write their newsletters in tax law that are published in their blog and sent out to their subscribers that have registered at the site www.skatter.se, a famous blogforum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s